Přejít na obsah

Organizační struktura

O společnosti
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
       
Vedení společnosti
Ekonomický úsek ekonom
finanční účtárna
mzdová účtárna
pokladna
Rostlinná výroba polní výroba
výroba kysaného zelí
Živočišná výroba chov skotu
výroba krmných směsí
Mechanizace
Středisko pronájmů
©2015 Vratislav Kořínek
Návrat na obsah