Přejít na obsah

Představení společnosti

O společnosti
muž
Představení společnosti
Zemědělské družstvo vlastníků vzniklo 27. května 1993 rozdělením
ZD Nošovice na Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice a Zemědělské obchodní družstvo Raškovice.
 
Statutárním orgánem je devítičlenné představenstvo řízené předsedou představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředsedou představenstva.
 
Družstvo hospodaří na vlastních pozemcích i na propachtované půdě.
Celkem obhospodařuje 1170, z toho orné půdy 902 ha a 268 ha luk.
 
Družstvo má 67 zaměstnanců.
©2015 Vratislav Kořínek
Návrat na obsah