ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

ROSTLINNÁ VÝROBA

Rostlinná výroba je zaměřena na tržní plodiny a na výrobu krmiv pro vlastní živočišnou výrobu.

Pěstujeme: 

Pšenice ozimá     207 ha
Ječmen ozimý 67 ha
Ječmen jarní 100 ha
Řepka ozimá 117 ha
Kukuřice na siláž 167 ha
Zelí 18 ha
Louky 261 ha

   

Menší plochy jsou určeny k pěstování osiv obilovin, jetele a trav.