ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

ZDV Nošovice

Zemědělské družstvo vlastníků vzniklo 27. května 1993 rozdělením ZD Nošovice na Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice a Zemědělské obchodní družstvo Raškovice.

Statutárním orgánem je devítičlenné představenstvo řízené předsedou představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředsedou představenstva.

Družstvo hospodaří na vlastních pozemcích i na propachtované půdě. Celkem obhospodařuje 1170, z toho orné půdy 902 ha a 268 ha luk.

Družstvo má 67 zaměstnanců.